"METROTEST" Sp. z o.o.
Badania metaloznawcze, badania olejów, wzorcowanie przyrządów pomiarowych
 • logo_ltd
 • logo_veritas
 • logo_prs
 • logo_rina

Laboratorium Wielkości Fizycznych

Kierownik Techniczny Laboratorium Wielkości Fizycznych

 

Przemysław Domański

przemyslaw.domanski@metrotest.com.pl
tel. 55 237 89 72
fax 55 237 89 52

Lokalizacja:
Elbląg, ul. Stoczniowa 2

badanie laboratoryjnelaboratorium wielkości fizycznych

1. Zakres działalności

Wzorcowanie przyrządów pomiarowych:

 • Multimetry
 • Kalibratory
 • Zasilacze
 • Mierniki cęgowe
 • Mierniki parametrów sieci energetycznej
 • Mierniki napięcia, prądu i rezystancji – cyfrowe
 • Mierniki napięcia, prądu i rezystancji – analogowe
 • Czujniki termoelektryczne / termoelementy
 • Czujniki termometrów rezystancyjnych
 • Termometry elektryczne i elektroniczne
 • Wskaźniki (mierniki) i symulatory temperatur
 • Pirometry
 • Obrotomierze i tachometry elektroniczne

 

Pomiary specjalistyczne

 • Rozkłady temperatur w piecach do obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej
 • Rozkłady temperatur w komorach i chłodniach
 • Wielkości temperatury u klienta w uzgodnionym zakresie
 • Wielkości elektrycznych u klienta w uzgodnionym zakresie

 

2. Główne wyposażenie pomiarowe

Laboratorium Wielkości Fizycznych firmy METROTEST Sp. z o.o.  wyposażone jest w nowoczesne przyrządy pomiarowe umieszczone w klimatyzowanych pomieszczeniach, zapewniających utrzymanie stabilnych warunków środowiskowych.

 • Kalibrator Transmille 3010A
 • Kalibrator Inmel SQ 7000
 • Multimetr Keithey 2002
 • Multimetr Keithey 2000
 • Oporniki dekadowe IET Labs
 • Piec Thermolab Laborterm RS
 • Piec Heraeus TPK 600A
 • Kalibrator AMR 7400-2
 • Termometr precyzyjny ISOTECH miliiK
MT4. Ogólne
MT4.Kalibrator
MT4.Piec