"METROTEST" Sp. z o.o.
Badania metaloznawcze, badania olejów, wzorcowanie przyrządów pomiarowych

O firmie

1.Laboratoria badawcze i wzorcujące "METROTEST" Sp. z o.o. - O firmie

Witamy Państwa na stronie internetowej firmy "METROTEST" Sp. z o.o. Główną dziedziną naszej działalności jest przeprowadzenie kompleksowych badań i ekspertyz materiałowych oraz wzorcowanie przyrządów pomiarowych. Wszystkie należące do naszej spółki laboratoria są akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji.

2.Powstanie Spółki

"METROTEST" Sp. z o.o. powstała 1 kwietnia 2002, jako kontynuacja wieloletniej działalności Zespołu Laboratoriów ALSTOM Power Sp. z o.o., ABB ALSTOM POWER Sp. z o.o. oraz powstałej w 1990 roku, na bazie założonych w 1945 roku Zakładów Mechanicznych im. Gen. K. Świerczewskiego - spółki ABB ZAMECH LTD.

Jej siedziba znajduje się w Elblągu na ulicy Stoczniowej 2.

"METROTEST" Sp. z o.o. jest zarejestrowana Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer 0000109515

budynek laboratorium

W roku 2012 powstała filia firmy. Jej siedziba znajduje się również w  Elblągu na ul. Stanisława Sulimy 1 na terenie Elbląskiego Parku Technologicznego.

filia firmy

 

3. Zasadnicza działalność

Nasza spółka posiada laboratoria badawcze, w których wykonywane są miedzy innymi badania metalograficzne oraz ekspertyzy metaloznawcze (http://www.metrotest.com.pl/laboratorium-metalograficzne) i badania wytrzymałościowe (http://www.metrotest.com.pl/laboratorium-mechaniczne), a także badania olejów (http://www.metrotest.com.pl/pracownia-badania-olejow-smarnych). Ponadto w laboratoriach pomiarowych wykonywane jest wzorcowanie przyrządów pomiarowych oraz pomiary geometryczne (http://www.metrotest.com.pl/laboratorium-dlugosci-i-kata) i pomiary rozkładu temperatur (http://www.metrotest.com.pl/laboratorium-wielkosci-fizycznych)

 

3. System zarządzania

Obowiązujący aktualnie w firmie "METROTEST" Sp. z o.o. system zarządzania został wdrożony w stycznia 1994 roku w Zespole Laboratoriów  ABB Zamech Ltd, ALSTOM Power Sp. z o.o. i jest opisany przez:

  • Politykę jakości,
  • Księgę jakości,
  • Procedury  jakości,
  • Instrukcje badań i wzorcowań, obsługi i czynnościowe.

W 1994 roku wdrożono system jakości zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 45001 i przewodnikiem ISO/IEC 25, a w 2002 roku zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025  „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”