"METROTEST" Sp. z o.o.
Badania metaloznawcze, badania olejów, wzorcowanie przyrządów pomiarowych

O firmie

Laboratoria badawcze i wzorcujące  - o firmie

Witamy na stronie firmy METROTEST Sp. z o.o. Zajmujemy się przede wszystkim badaniami oraz ekspertyzami materiałowymi, a także wzorcowaniem przyrządów pomiarowych.

Wszystkie nasze laboratoria są akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji.

Powstanie Spółki

Początek naszej działalności to 1 kwietnia 2002 roku – firma powstała jako kontynuacja działających przez wiele lat Zespołu Laboratoriów ALSTOM Power SP. z o.o., ABB ALSTOM POWER Sp. z o.o.,  oraz powstałej w 1990 roku, na bazie założonych w 1945 roku Zakładów Mechanicznych im. Gen. K. Świerczewskiego - spółki ABB ZAMECH LTD.

"METROTEST" Sp. z o.o. jest zarejestrowana Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer 0000109515

Siedziba firmy znajduje się w Elblągu na ulicy Stoczniowej 2.

"METROTEST" Sp. z o.o. jest zarejestrowana Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer 0000109515

budynek laboratorium

W roku 2012 powstała filia firmy. Jej siedziba znajduje się również w  Elblągu na ul. Stanisława Sulimy 1 na terenie Elbląskiego Parku Technologicznego.

filia firmy

 

Zasadnicza działalność

Spółka METROTEST posiada liczne laboratoria badawcze, w których wykonywane są badania i ekspertyzy metalograficzne, a także ekspertyzy metaloznawcze oraz badania wytrzymałościowe.

Wykonujemy również badania olejów smarnych.

W naszych laboratoriach pomiarowych wykonujemy też wzorcowanie przyrządów pomiarowych i pomiary geometryczne, a także pomiary rozkładu temperatur.

3. System zarządzania

Obowiązujący aktualnie w firmie "METROTEST" Sp. z o.o. system zarządzania został wdrożony w stycznia 1994 roku w Zespole Laboratoriów  ABB Zamech Ltd, ALSTOM Power Sp. z o.o. i jest opisany przez:

  • Politykę jakości,
  • Księgę jakości,
  • Procedury  jakości,
  • Instrukcje badań i wzorcowań, obsługi i czynnościowe.

W 1994 roku wdrożono system jakości zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 45001 i przewodnikiem ISO/IEC 25, a w 2002 roku zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025  „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”