"METROTEST" Sp. z o.o.
Badania metaloznawcze, badania olejów, wzorcowanie przyrządów pomiarowych
  • logo_ltd
  • logo_veritas
  • logo_prs
  • logo_rina

Podstawa działalności

Zakres działalności firmy "METROTEST" Sp. z o.o. można podzielić na dwie podstawowe dziedziny -

badania materiałowe oraz wzorcowanie przyrządów pomiarowych.

1. Działalność w zakresie badań materiałowych realizowane są w:

Laboratorium Mechanicznym, w którym przeprowadza się badania metali metodami statycznymi, metodami dynamicznymi, zmęczeniowymi i technologicznymi oraz wzorcowanie przyrządów pomiarowych. W laboratorium mechanicznym wykonuje się m.in. próbę rozciągania, próbę udarności, pomiary twardości.


Laboratorium Metalograficznym, w którym przeprowadza się makroskopowe, mikroskopowe, fraktograficzne i spektralne pomiary mikrotwardości próbek oraz wyrobów ze stopów metali, jak również badania ich składu chemicznego.

Pracowni Badań Olejów, w której przeprowadza się badania olejów smarnych w trakcie eksploatacji.


2. Działania w zakresie wzorcowania przyrządów pomiarowych realizowane są w:

Laboratorium Długości i Kąta, w którym przeprowadza się wzorcowanie przyrządów do wielkości geometrycznych oraz  pomiary geometryczne wyrobów m.in. wzorcowanie płytek wzorcowych, wzorcowanie sprawdzianów, wzorcowanie płyt pomiarowych oraz wykonywanie pomiarów geometrycznych.


Laboratorium Wielkości Fizycznych, w którym przeprowadza się wzorcowanie przyrządów do pomiaru wielkości elektrycznych oraz temperatury m.in. wzorcowanie multimetrów, wzorcowanie termoelementów, wzorcowanie mierników, regulatorów i rejestratorów temperatury, wzorcowanie pirometrów, wzorcowanie termometrów elektrycznych i elektronicznych oraz rozkłady temperatur.

 

Laboratorium Mechanicznym, w którym przeprowadza się wzorcowanie kluczy dynamometrycznych, przetworników momentu siły oraz siłomierzy.