"METROTEST" Sp. z o.o.
Badania metaloznawcze, badania olejów, wzorcowanie przyrządów pomiarowych
  • logo_ltd
  • logo_veritas
  • logo_prs
  • logo_rina

Podstawa działalności

Laboratorium akredytowane METROTEST Sp. z o. o. – podstawa działalności

Zakres działalności naszej firmy można podzielić na dwie podstawowe dziedziny: badania materiałowe oraz wzorcowanie przyrządów pomiarowych.

1. Działalność w zakresie badań materiałowych realizowane są w następujących laboratoriach:

Laboratorium Mechaniczne, w którym przeprowadza się badania metali metodami statycznymi, metodami dynamicznymi, zmęczeniowymi i technologicznymi, a także wzorcowanie przyrządów pomiarowych. W laboratorium mechanicznym wykonuje się m.in. próbę rozciągania, próbę udarności oraz pomiary twardości.

Laboratorium Metalograficzne, w którym przeprowadza się makroskopowe, mikroskopowe, fraktograficzne i spektralne pomiary mikrotwardości próbek oraz wyrobów ze stopów metali, jak również badania ich składu chemicznego.


Pracownia Badań Olejów, w której przeprowadzane są badania olejów smarnych w trakcie eksploatacji.

2. Działania w zakresie wzorcowania przyrządów pomiarowych realizowane są w:

Laboratorium Długości i Kąta, przeznaczone do wzorcowania przyrządów do wielkości geometrycznych oraz  pomiarów geometrycznych wyrobów m.in. wzorcowanie płytek wzorcowych, wzorcowanie sprawdzianów, wzorcowanie płyt pomiarowych oraz wykonywanie pomiarów geometrycznych.

Laboratorium Wielkości Fizycznych, w którym przeprowadza się wzorcowanie przyrządów do pomiaru wielkości elektrycznych oraz temperatury m.in. wzorcowanie multimetrów, wzorcowanie termoelementów, wzorcowanie mierników, regulatorów i rejestratorów temperatury, wzorcowanie pirometrów, wzorcowanie termometrów elektrycznych i elektronicznych oraz rozkłady temperatur.

Laboratorium Mechanicznym, zajmującym się wzorcowaniem kluczy dynamometrycznych, przetworników momentu siły oraz siłomierzy.