"METROTEST" Sp. z o.o.
Badania metaloznawcze, badania olejów, wzorcowanie przyrządów pomiarowych
  • logo_ltd
  • logo_veritas
  • logo_prs
  • logo_rina

Akredytacje Laboratoriów

W 1996 roku Zespół Laboratoriów uzyskał akredytację Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji certyfikat nr 99/4/2000  dla laboratoriów badawczych, oraz w 1997 roku akredytację Głównego Urzędu Miar certyfikat nr A/5/3/2000 dla laboratorium Pomiarowego.

W 2002 roku Laboratoria Badawcze i Laboratoria Pomiarowe uzyskały certyfikaty akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji AB 099 i AP 005 zgodnie z załączonymi do nich zakresami.AB 099 AB 005