budynek firmy Metrotest

Badania materiałowe - METROTEST

Jako firma METROTEST prowadzimy laboratoria badawcze, skupiające się na wykonywaniu badań metaloznawczych w tym ekspertyz materiałowych stopów metali i realizowaniu wzorcowania przyrządów pomiarowych. Na rynku funkcjonujemy od 1 kwietnia 2002 roku. Dysponujemy niezbędnymi certyfikatami akredytacji i uznania, dzięki którym nasz Zespół Laboratoriów działa w pełni rzetelnie i zgodnie z wymaganiami ustalonych norm i przepisów.

Gwarantujemy wiarygodne usługi
realizowane przez akredytowane laboratoria

Badania metaloznawcze

W ramach takich badań analizujemy stopy metali, ale i złącza spawane.

urządzenia do analizy stopów metali
urządzenia do wzorcowania przyrządów

Wzorcowanie przyrządów

W laboratoriach zajmujemy się wzorcowaniem przyrządów z różnych dziedzin wielkości fizycznych.

Kompetencje

Nasze laboratoria uzyskały niezbędne certyfikaty akredytacji i certyfikaty uznania dla prowadzonej działalności.

wnętrze biura firmy