"METROTEST" Sp. z o.o.
Badania metaloznawcze, badania olejów, wzorcowanie przyrządów pomiarowych
  • logo_ltd
  • logo_veritas
  • logo_prs
  • logo_rina

Biegłość

Laboratoria potwierdzają swoją biegłość poprzez uczestnictwo w międzylaboratoryjnych  porównaniach:

  • Międzynarodowe międzylaboratoryjne badania porównawcze


Od 1998 roku laboratoria uczestniczą w międzynarodowych międzylaboratoryjnych badaniach porównawczych organizowanych przez niemiecki instytut BAM, German Accreditation System for Testing Ltd.

  • Polskie  międzylaboratoryjne badania porównawcze

Od 1996  roku laboratoria badawcze METROTEST uczestniczą w międzylaboratoryjnych badaniach porównawczych organizowanych przez:

- Sekcję Badań Materiałowych Klubu POLLAB,
- akredytowane laboratoria badawcze

 

  • Polskie międzylaboratoryjne wzorcowania porównawcze


Od 2002 roku laboratoria pomiarowe uczestniczą w  międzylaboratoryjne wzorcowaniach porównawczych/badaniach biegłości organizowanych przez

 - Główny Urząd Miar,
 - akredytowane laboratoria badawcze,
 - Instytut Łączności,
 - METROTEST w dwustronnych miedzylaboratoryjnych porównaniach.