"METROTEST" Sp. z o.o.
Badania metaloznawcze, badania olejów, wzorcowanie przyrządów pomiarowych
 • logo_ltd
 • logo_veritas
 • logo_prs
 • logo_rina

Laboratorium Metalograficzne

Kierownik Techniczny Laboratorium Metalograficznego

 

Iwona Klejnota

iwona.klejnota@metrotest.com.pl
tel. 55 237 89 55
fax 55 237 89 52

Lokalizacja:
Elbląg, ul. Stoczniowa 2 
oraz 
Elbląg ul. St. Sulimy 1 - EPT

pracownik laboratorium pomiar w laboratorium

Badania metalograficzne

1. Zakres działalności

Laboratorium Metalograficzne zajmuje się badaniami stopów metali i złączy spawanych w następującym zakresie:

 • badania makroskopowe,
 • badania mikroskopowe,
 • badania faktrograficzne,
 • pomiary twardości i pomiary mikrotwardości sposobem Vickersa w zakresie HV0,01-HV30,
 • wyznaczania głębokości warstw utwardzanych,
 • badania składu chemicznego metodą spektrometrii emisyjnej w celu oznaczenia gatunku materiału.

Usługi w zakresie rozwiązywania problemów klienta dotyczących ekspertyz materiałowych, z opracowaną dokumentacją fotograficzną z badań makroskopowych i mikroskopowych.

 

2. Główne wyposażenie badawcze w pracowni metalograficznych

Laboratorium wyposażone jest w nowoczesne przyrządy badawczo-pomiarowe zapewniające przeprowadzenie badań w celu oceny struktury metali, twardości i określenia gatunku materiału na próbkach i bezpośrednio na wyrobach u klienta.

 • Mikroskop Axioskop
 • Mikroskop Axiomager A2m
 • Mikroskop skaningowy JEM 35C
 • Mikroskop steroskopowy STEMI 200C
 • Twardościomierz Durascan 70
 • Twardościomierz Mitutoyo MVK- HO
 • Twardosciomierz ZWICK 3212
 • Mikroskop przenośny STRUERS PSM2
 • Twardościomierz przenośny MIC 20

 

MT1. EPTtwardościomierze
MT1. Ogólne
MT1.axioskop
MT1.przen.
M1.EPTwarsztat
MT.EPTmikroskop