"METROTEST" Sp. z o.o.
Badania metaloznawcze, badania olejów, wzorcowanie przyrządów pomiarowych
 • logo_ltd
 • logo_veritas
 • logo_prs
 • logo_rina

Pracownia Badania Olejów Smarnych

Kierownik Laboratorium Metalograficznego

 

Iwona Klejnota

iwona.klejnota@metrotest.com.pl
tel. 55 237 89 55
fax 55 237 89 52

Lokalizacja:
Elbląg ul. St. Sulimy 1 - EPT

urządzenia laboratoryjnesprzęt laboratoryjny

Badania Olejów Smarnych

1. Zakres działalności

Działalność Pracowni Badań Olejów Smarnych, wchodzącej w skład naszych akredytowanych laboratoriów, to przede wszystkim badania właściwości i zanieczyszczeń olejów  w trakcie eksploatacji w zakresie:

 • Badanie zawartości pierwiastków:

          - metale ze zużycia

          - dodatki uszlachetniające

          - zanieczyszczenia z zewnątrz

 • Oznaczania stopnia degradacji i wyczerpywania się dodatków olejów
 • Badanie  lepkości w temp. 40°C i 100°C
 • Badanie liczby kwasowej
 • Badanie liczby zasadowej
 • Badanie zawartości cząstek stałych
 • Klasyfikacji klasy czystości

 

2.   Główne wyposażenie badawcze

Pracownia  wyposażone jest w  nowoczesne przyrządy badawcze, zlokalizowane w Elbląskim Parku Technologicznym:

 • Spektrometr emisyjny Q100
 • Spektrometr  FTIR
 • Analizator cząstekSpectrNFL Q200
 • Wiskozymetr kinetyczny
 • Titrator
Oleje.cząstki
Oleje.ogólne
Oleje.tirat.wiskoz.