"METROTEST" Sp. z o.o.
Badania metaloznawcze, badania olejów, wzorcowanie przyrządów pomiarowych
  • logo_ltd
  • logo_veritas
  • logo_prs
  • logo_rina

Uznania

Urzędu Dozoru Technicznego - UDT


Od 1999 roku laboratoria posiadają  świadectwa uznania Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie:

  • badania własności mechanicznych w temperaturze otoczenia i podwyższonej,
  • badania metalograficzne metodami makroskopowymi i mikroskopowymi.

Od roku 2009 posiadają również świadectwo podwykonawcy UDT  w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych

logo

 

 

Polskiego Rejestru Statków - PRS

Od 1995 roku laboratoria posiadają uznanie, świadectwo uznania w zakresie:
- badań własności mechanicznych,
- badań metalograficznych.

logo

 

 

BUREAU VERITAS - BV

Od 2004 roku laboratoria posiadają uznanie, świadectwo uznania w zakresie:
- badań własności mechanicznych,
- badań metalograficznych.  logo

 

RINA

Od 2012 roku laboratorium Mechaniczne posiadają uznanie w zakresie:
- badań własności mechanicznych,

logo