Akredytacje

W 1996 roku Zespół Laboratoriów uzyskał akredytację Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji certyfikat nr 99/4/2000 dla laboratoriów badawczych, oraz w 1997 roku akredytację Głównego Urzędu Miar certyfikat nr A/5/3/2000 dla laboratorium Pomiarowego.

W 2002 roku Laboratoria Badawcze i Laboratoria Pomiarowe uzyskały certyfikaty akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji AB 099 i AP 005 zgodnie z załączonymi do nich zakresami.

 

akredytacja

 AP005

pca ikona

 AB099