Kontakt z nami

„METROTEST” Sp. z o.o.

82-300 Elbląg ul. Stoczniowa 2
tel. : 55 237 89 50

Filia EPT:

82-300 Elbląg ul. Stanisława Sulimy 1
tel. : 55 237 89 50

 

Prezes Zarządu

Mirosław Zamłyński    
miroslaw.zamlynski@metrotest.com.pl

 

 

Doradca

Bogusław Marciniak  
boguslaw.marciniak@metrotest.com.pl

 

 

Kierownik Zespołu Laboratoriów

Mirosław Zamłyński
miroslaw.zamlynski@metrotest.com.pl
tel. : 55 237 89 50

 

Kierownik Techniczny Laboratorium
Wielkości Fizycznych

Przemysław Domański
przemyslaw.domanski@metrotest.com.pl
tel. : 55 237 89 72

 

Specjalista Metrolog

Paweł Bułka
pawel.bulka@metrotest.com.pl
t
el . : 55 237 89 64

 

Kierownik Techniczny Laboratorium
Mechanicznego

Krzysztof Wieczorek
krzysztof.wieczorek@metrotest.com.pl
tel. : 55 237 89 76

 

Kierownik Techniczny Laboratorium
Długości i Kąta

Piotr Kiełczewski
piotr.kielczewski@metrotest.com.pl
tel . : 55 237 89 67

 

Kierownik Techniczny Laboratorium
Metalograficznego

Iwona Klejnota
iwona.klejnota@metrotest.com.pl
tel. : 55 237 89 56

 

Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

excell arkusz wzor-zamowienia-mt-1.xlsx

Wymagania dla zapytania o badania:

  • podanie rodzaju i gatunku materiału
  • podanie zakresu badanych właściwości materiału
  • podanie warunków przeprowadzania badań, podanie norm badawczych
  • podanie norm materiałowych lub innych danych


Wymagania przy zapytaniu o wzorcowania:

  • podanie nazwy i typu przyrządu pomiarowego
  • podanie zakresu pomiarowego
  • podanie punktów pomiarowych lub podanie normy

Dostawy

Próbki do badań i przyrządy pomiarowe do wzorcowania prosimy dostarczać na ul. Stoczniową 2 w Elblągu.

Zmiana może wystąpić na podstawie uzgodnień indywidualnych.