pracownicy firmy Metrotest

Powstanie firmy

„METROTEST” Sp. z o.o. jest jedną z pierwszych prywatnych firm w Polsce w dziedzinie badań metaloznawczych i wzorcowań przyrządów pomiarowych.

Firma „METROTEST” Sp. z o.o. powstała 1 kwietnia 2002 roku na bazie działających od wielu lat Zespołu Laboratoriów ALSTOM Power Sp. z o.o. a kontynuacją działalności laboratoriów spółki ABB Zamech Ltd, która z kolei powstała w 1990 roku na bazie istniejącego od 1945 roku przedsiębiorstwa Zakłady Mechaniczne im. Gen. K. Świerczewskiego - ZAMECH.

„METROTEST” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Elblągu przy ul. Stoczniowej 2 - zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer 0000109515
Misją firmy „METROTEST” Sp. z o.o. jest zdobywanie zaufania klientów do naszych wyników badań materiałowych i wzorcowań przyrządów pomiarowych , aby poprzez uzyskiwanie od nas wiarygodnych sprawozdania z badań i świadectw wzorcowania, pozwoliły im zagwarantować jakość pracy przy wytwarzaniu niezawodnych w eksploatacji wyrobów. Laboratoria firmy „METROTEST” Sp. z o.o. posiadają akredytację Polskiego Centrum Akredytacji od dnia powstania w zakresie badań Laboratoria akredytowane nr AB099 i w zakresie wzorowań Laboratoria akredytowane nr AP005. 

Laboratoria akredytowane „METROTEST” Sp. z o.o. mają ambicję, aby być najbardziej znaczącą firmą w Polsce w zakresie określonych dziedzin badań metaloznawczych oraz wzorcowań przyrządów pomiarowych dla potrzeb różnych gałęzi przemysłu.

Firma prowadzi działalność w dwóch lokalizacjach

  • Główna siedziba - ul. Stoczniowa 2 ; 82-300 Elbląg
    Fila w siedzibie Elbląskiego Parku Technologicznego - ul St. Sulimy 1 ; 82-300 Elbląg

 

Zasadnicza działalność

Zasadnicza działalność Spółki obejmuje wykonywanie prac w laboratoriach akredytowanych w zakresie badania metaloznawcze oraz wzorcowania przyrządów pomiarowych i pomiarów wielkości fizycznych.

Działalność w zakresie badań metaloznawczych realizowane są w:

Laboratorium Mechanicznym w którym przeprowadza się badania wytrzymałościowe własności mechanicznych wyrobów hutniczych : metodami statycznymi , metodami dynamicznymi, zmęczeniowymi i technologicznymi.

Laboratorium Metalograficznym w którym przeprowadza się badania metalograficzne : makroskopowe, mikroskopowe, fraktograficzne i spektralne próbek oraz wyrobów ze stopów metali,

Działania w zakresie wzorcowania przyrządów pomiarowych realizowane są w:

Laboratorium Długości i Kąta w którym przeprowadza się wzorcowanie przyrządów do wielkości geometrycznych między innymi: płytki wzorcowe, czujniki, płyty pomiarowe oraz pomiary geometryczne wyrobów.

Laboratorium Wielkości Fizycznych w którym przeprowadza się wzorcowanie przyrządów do pomiaru wielkości elektrycznych: multimetry, temperatury: termometry, ciśnienia: ciśnieniomierze.

Laboratorium Mechanicznym w którym przeprowadza się wzorcowanie przyrządów: kluczy dynamometrycznych, przetworników momentu oraz siłomierzy.

 

siedziba firmy Metrotest

urządzenia pomiarowe

System Zarządzania

Firma "METROTEST" Sp. z o.o. posiada system zarządzania wdrożony i funkcjonujący już od 1994 w Zespole Laboratoriów ABB Zamech Ltd, a obecnie opracowany i wdrożony na zgodność z aktualnie obowiązującymi wymaganiami normy PN EN ISO/IEC 17025„Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”.

Laboratoria od samego początku posiadają certyfikaty akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji, a także uznania Urzędu Dozoru Technicznego , Polskiego Rejestru Statków, BUREAU VERITAST i RINA.

Pozycję Spółki potwierdzają też liczne wyróżnienia: Certyfikat EUROPRODUKTu, EU Standard 2007, Skrzydła Biznesu, certyfikat Wiarygodności Biznesowej oraz Firma Godna Zaufania.

Jesteśmy członkiem Polskiego Klubu Laboratoriów Badawczych POLLAB.