Wdrożenie systemu zarządzania zgodne z normami PN EN

W 2019 roku wdrożenie w laboratoriach firmy „METROTEST” Sp. z o.o. systemu zarządzania na zgodność z nową normą PN EN ISO/IEC 17025:2018-02 i uzyskanie w sierpniu certyfikatu akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji na zgodność z tą normą.

akredytacja     akredytacja 1